HR-Advies

HR-Advies

Connect Business & People

Van buiten naar binnen kijken

Hoe staat jouw organisatie ervoor?

Sparren over jouw business, de resultaten in relatie tot jouw mensen en jouw organisatie!

In mijn visie is de HR strategie de verbindende factor tussen het beleid en doelstellingen van de organisatie. Het HR beleid is opgebouwd uit verschillende HR instrumenten.
De HR strategie is gericht op het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf, op het resultaat van de onderneming en het versterken van de positie. Dit kan door de medewerkers centraal te stellen binnen de kaders van de HR strategie. De HR strategie is geen doel op zich, is zeker wel doelgericht. De HR strategie, de HR instrumenten en de HR middelen zijn erop gericht om de onderneming in staat te stellen om haar doelstellingen te realiseren. De HR strategie richt zich o.a. op de ontwikkeling van de organisatie, de veranderingen van de organisatie en mogelijkerwijs ook op de transitie. Het centraal stellen van de medewerkers, arbeidsverhoudingen en medewerkers ontwikkeling zijn hierin o.a. belangrijke aspecten.